Meta

A place for elite members to discuss all things Clever Dodo

Online Community
Meta

Eski mo bizin ariv nivo 2 pou ki mo kapav ekrir lartik? Komie pwin mo bizin gagne pou mo ariv nivo 2?

Huria-Al-Bahar 05 Dec 2011
Mo nouvo isi ek mo ti anvi konn inpe plis lor pwin ek nivo tousala...mersi davans pou zot bann repons :D
last updated
1 reply
200 views
2 users
0 likes

1 Comment

anonymous
Add a comment
gices 06 Dec 2011

Pou ekrir lartik to bizin nivo 2, mo penser ena enn erer dan faq la akoz li dir nivo 3 (mo pou corige sa plitar).

Nivo 2 kumens a partir 250 point ziska 999.

Chek Faq pou tou linformation ki to bizin - https://www.cleverdodo.com/faq

Si to ena enkor kit kestion, fer mwa coner.

1